Hältutredning

 

En rörelseundersökning brukar jag utföra på följande sätt;

  • Först en palpation av kropp och ben.
  • Sen iakttar jag hästen i skritt och trav på rakt spår. Oftast vill jag se hästen longerad i båda varven på både mjukt och hårt underlag.
  • Därefter genomförs böjprov av samtliga helben, ibland uppdelat i högt och lågt böj från start.
  • Beroende på utslag vill jag antingen gå vidare med en kiropraktisk undersökning (om jag t.ex. ser en diffus rörelsestörning eller muskulär asymmetri) eller fortsatt hältutredning med t.ex. ledanestesier och slutligen behandling vid lokaliserad hälta.