Tandvård

Hästens välmående förutsätter en god och regelbunden professionell tandvård. Att raspa tänder är bara en aspekt av tandvården. En komplett tand- och munhåleundersökning bör ske årligen, men i vissa fall krävs tätare kontroller beroende på vilka fynd som görs vid en undersökning.

 

Jag utför fullständiga munhåleundersökningar och korrigerar vid behov. Med en modern utrustning, vilket bl.a inkluderar en tandslip, kan exempelvis hakar och vassa kanter åtgärdas med stor precision.

 

Jag har gått en vidareutbildning inom hästtandvård på SLU (Svenska Lantbruksuniversitetet) och genomfört samtliga 3 obligatoriska steg.