Kiropraktik

Jag har en specialistutbildning i hästkiropraktik från IAVC (International Academy of Veterinary Chiropractic) i Tyskland. Den blev jag klar med 2009.

Precis som vi människor, kan hästen behöva kiropraktiska behandlingar.

Problemen kan vara av akut slag eller av mer kroniskt förlopp. Det kan ge upphov till nedsatt rörlighet i ryggraden som i sin tur leder till spänningar och stelhet. Minskad rörlighet mellan två kotor kan även påverka nerverna och nervsystemets signaler ut till kroppen. Det kan i sin tur leda till smärta och i vissa fall olater.

För att återställa hästens normala rörlighet, och för att ge smärtlindring, behandlas den rörelseinskränkta leden med justering. Justeringar utförs med ett snabbt tryck mot den specifika leden.