TJÄNSTER

Hältutredning

En rörelseundersökning brukar jag utföra på följande sätt;

  • Först en palpation av kropp och ben.

  • Sen iakttar jag hästen i skritt och trav på rakt spår. Oftast vill jag se hästen longerad i båda varven på både mjukt och hårt underlag.

  • Därefter genomförs böjprov av samtliga helben, ibland uppdelat i högt och lågt böj från start.

  • Beroende på utslag vill jag antingen gå vidare med en kiropraktisk undersökning (om jag t.ex. ser en diffus rörelsestörning eller muskulär asymmetri) eller fortsatt hältutredning med t.ex. ledanestesier och slutligen behandling vid lokaliserad hälta.

Kiropraktik

Jag har en specialistutbildning i hästkiropraktik från IAVC (International Academy of Veterinary Chiropractic) i Tyskland. Den blev jag klar med 2009.

 

Precis som vi människor, kan hästen behöva kiropraktiska behandlingar. Problemen kan vara av akut slag eller av mer kroniskt förlopp. Det kan ge upphov till nedsatt rörlighet i ryggraden som i sin tur leder till spänningar och stelhet. Minskad rörlighet mellan två kotor kan även påverka nerverna och nervsystemets signaler ut till kroppen. Det kan i sin tur leda till smärta och i vissa fall olater.

 

För att återställa hästens normala rörlighet, och för att ge smärtlindring, behandlas den rörelseinskränkta leden med justering. Justeringar utförs med ett snabbt tryck mot den specifika leden.

Tandvård

Hästens välmående förutsätter en god och regelbunden professionell tandvård. Att raspa tänder är bara en aspekt av tandvården. En komplett tand- och munhåleundersökning bör ske årligen, men i vissa fall krävs tätare kontroller beroende på vilka fynd som görs vid en undersökning.

 

Jag utför fullständiga munhåleundersökningar och korrigerar vid behov. Med en modern utrustning, vilket bl.a inkluderar en tandslip, kan exempelvis hakar och vassa kanter åtgärdas med stor precision.

 

Jag har gått en vidareutbildning inom hästtandvård på SLU (Svenska Lantbruksuniversitetet) och genomfört samtliga 3 obligatoriska steg.

Förebyggande vård

För att förhindra och förebygga skador hos hästen är det vikigt att regelbundet göra rörelsekontroller och kiropraktisk genomgång av kroppen. Många gånger kan dessa "checkups" innebära att begynnande skador upptäcks i tid och därmed slippa exempelvis ledbehandlingar.

 

Det är alltid en fördelaktig investering att se över sin häst i förebyggande för hållbarhet och duration.

PAKETPRIS

För 2200 kr får din häst;

  • Rörelseundersökning initialt med longering och ev böjprov

  • Kiropraktisk undersökning/genomgång med ev behandling

  • Tanduns inkl sedering och ev åtgärd

 
 
 
 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER